Verzeker je laptop, smartphone en computer met SmartSecure

SMARTSECURE 

SmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringen
 

Documenten

 

SMARTSECURE

WETTELIJK  INFORMATIE

Wettelijke Informatie

De SmartSecure Schadeverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd, met een maximale looptijd van 3 jaar.

Iedere beslissing tot het afsluiten van een SmartSecure Schadeverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren en via de website.

 

 

Administratiekantoor

 

Het Belgische branche kantoor van QSX Intermediaries B.V. voert haar activiteiten uit in België onder de naam SmartSecure.

Het branchekantoor is gevestigd te Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrum, te bereiken onder telefoonnummer +32 468 25 20 15 en per e-mail: info@smartsecure.be.

SmartSecure vertegenwoordigt de verzekeraar en is gemachtigd het verzekeringscertificaat en Verzekeringsovereenkomst uit te geven. Daarnaast is zij geautoriseerd de premie collectie uit te voeren. QSX Intermediaries B.V is een gebonden verzekeringsintermediair en vergunninghouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland welke d.m.v. notificatie met de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en markten (FSMA), goedkeuring heeft gekregen om, op basis van een zogenaamd “Paspoort”, op de Belgische markt actief te mogen zijn. QSX is geregistreerd bij het AFM onder het nummer: 12017574 en bij de Kamper van Koophandel onder nummer: 24417853. De verzekeraar is: MS Amlin Insurance, Van Heuven Goedhartlaan 939, Amstelveen, Nederland.

 

 

Klachten

SmartSecure is trots op haar reputatie op het gebied van eerlijke behandeling van haar klanten. Geschillen of misverstanden kunnen echter in een enkel geval voorkomen. Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot:

 

SmartSecure, Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel: +32 468 25 20 15; E-mail: info@smartsecure.be

 

Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw bestelbon/factuur en uw naam en voornaam of bedrijfsnaam te vermelden.

 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, B-1000 Brussel. Telefoon: +32 (2) 547 58 71 | Fax: +32 (2) 547 59 75 | info@ombudsman.as

 

Klachten die niet door de Ombudsman kunnen worden opgelost, kunnen worden doorverwezen naar een bevoegd Hof van Justitie van uw keuze in België. Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet.