Verzeker je laptop, smartphone en computer met SmartSecure

Algemene voorwaarden

                     Wettelijke Informatie

SMARTSECURE 

SmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringen
 

Documenten

Documenten

SMARTSECURE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Belangrijkste kenmerken van het SmartSecure pakket.

Het pakket geeft u recht op reparatie of vervanging van de op de factuur genoemde elektronische apparatuur.

Looptijd: zie voorzijde van factuur

Onderdeel van het SmartSecure pakket:

 

- Diefstal na braak/onder geweld;

- Alle vormen van klemschade

- Onachtzaamheid;

- Werelddekking (90 dagen per kalenderjaar);

- Bescherming tegen nieuwwaarde

 (het maximum bedrag dat kan worden ingediend onder deze  

 verzekering gedurende de verzekeringsperiode, is gelijk aan de

 geldende nieuwwaarde van het apparaat ten tijde van aankoop);

- Gebreken aan het apparaat na de standaard fabrieksgarantie;

Belangrijkste beperkingen van het SmartSecure pakket

U kan o.a. geen aanspraak maken in geval van:

1. Diefstal

- Diefstal, beschadiging of verlies door de mobiele

telefoon op het dak, de motorkap of ergens anders op de buitenkant  van een voertuig te laten liggen;

- Uit een motorvoertuig, terwijl u of iemand die namens u handelt niet in het voertuig verblijft, tenzij de elektronische apparatuur is verborgen in een afgesloten kofferruimte, dashboardkastje of ander afgesloten, intern compartiment en alle autoramen en deuren zijn gesloten en vergrendeld en alle mogelijke aanwezige beveiligingssystemen zijn geactiveerd;

- Uit ieder gebouw, ruimte of binnenplaats, tenzij met geweld toegang en/of uitgang wordt verkregen, wat resulteert in schade aan het gebouw, de ruimte of erf;

- Wanneer het elektronische apparaat, ergens anders dan thuis, onbeheerd wordt achtergelaten;

- Wanneer er geen redelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen ter voorkoming van diefstal;

- Elke diefstal die niet binnen de 24 uur wordt gemeld bij de politie en waarvan geen proces-verbaal wordt opgemaakt.

2. Schade veroorzaakt door:

- Uw opzettelijk handelen c.q. beschadigen en/of verwaarlozen van het elektronische apparaat;

- Het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant;

- Routineonderhoud, inspectie, onderhoud en/of reiniging van het elektronische apparaat.

3. Reparatie en overige kosten voor:

- Routineonderhoud, inspectie, onderhoud en/of reiniging;

- Schade door een fout van de fabrikant of terugroepactie van het elektronische apparaat;

- Reparaties door personen en/of bedrijven die hiervoor niet door ons geautoriseerd zijn;

- Normale slijtage en/of geleidelijke achteruitgang van prestaties.

4. Diefstal van/of schade aan accessoires.

5. Heraansluiting kosten of abonnementskosten van welke aard dan ook.

6. Diefstal van de SIM kaart (incl. misbruik met belschade tot €3.500), tenzij de SIM geplaatst is in de door diefstal ontvreemde mobiele telefoon.

Let op: Als u een item hebt verzekerd zonder SIM kaart faciliteit, dan zijn alle uitsluitingen met betrekking tot een SIM kaart niet van toepassing.

Algemene beperkingen:

Deze verzekering dekt geen:

- Verlies van gegevens en/of software;

- Oorlog, terrorisme, straling, geluidsgolven.

Info of vragen: Contact

Kenmerken SmartSecure V8 18-02-2018

Uitgebreide polisvoorwaarden: Mobiele Telefoon Verzekering

Schademelding:

U moet binnen 48 uur na ontdekking van de schade (indien de schade in het buitenland plaatsvindt, geldt 48 uur na terugkomst in Belgiê) contact opnemen met

de SmartSecure Partner.